دانلود دفترچه بدون کنکور علمی کاربردی

دفترچه بدون کنکور علمی کاربردی 96 در تاریخ 29/5/96 در سایت سازمان سنجش منتشر شد. دفترچه راهنماي پذيرش دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه اي «ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي که شامل رشته ها متنوع و همچنین واحدهای مختلف علمی کاربردی می باشد، منتشر و متقاضیان می توانند تا تاریخ 5/6/96 ثبت نام خود را انجام داده و کد رهگیری خود را دریافت نمایند.

شرایط پذیرش متقاضیان بدون کنکور کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی

1- شرايط عمومي:

1- اعتقاد به اسلام و يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2- ملتزم به احكام عملي اسلام (انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات).
تبصره 1 :ملاك وضع كنوني داوطلب در هنگام ثبتنام است.
تبصره 2 :اقليتهاي ديني (اديان رسمي) مندرج در قانون اساسي، از اين شرط مستثني هستند (به شرط عدم تجاهر به نقض احكام اسلامي).
3- عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران.
تبصره: در صورتي كه داوطلب سابقا با نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، بايد تغيير نظر او احراز شود.
4- نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فراماسونري و اعقاب آن بر اساس استعلامهاي انجام شده.
5- عدم احراز فساد اخلاقي.
6- عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال (در صورت اشتغال قبلي).
7- برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر.

شرایط ختصاصی:

داشتن مدرك كارداني دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالي مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا داشتن مدرك كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي وزارت آموزش و پرورش.
تبصره: دانشجويان سال آخر دوره كارداني كه حداكثر تا تاريخ 31/6/96 موفق به اخذ مدرك كارداني ميگردند ميتوانند از كدرشته محلهاي اين دفترچه انتخاب نمايند.

تذكر:

شوراي گسترش آموزش عالي براساس آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير رسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر به شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 ابلاغ شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موارد زير را مقرر داشت:

  1. آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/9/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مبني بر ممنوعيت برگزاري دورههاي معادل) در دوره هاي معادل پذيرفته شده اند، مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.(دانلود دفترچه بدون کنکور علمی کاربردی)
    تبصره: با توجه به مصوبه 771 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 26/8/1394 كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سالهاي 1377 الي 1381به دوره هاي مذكور راه يافته اند، حسب مورد مي توانند از تسهيلات آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير رسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر به شماره77633/2 مورخ 28/5/1392 براي ادامه تحصيل در مقطع بالاتر بهره مند شوند.
  2. آن عده از دارندگان مدرك معادل كه قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه فوق الذكر در دورههاي مدرك معادل شركت نموده ولي قبولي آنان بعد از تاريخ ابلاغ مصوبه فوق الذكر اعلام شده، در شمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
  3. آن عده از دارندگان مدرك معادل كه بعد از تاريخ ابلاغ مصوبه فوق الذكر، در دوره مدرك معادل شركت نموده و پذيرفته شده اند، به دليل ممنوعيت برگزاري دوره معادل، در شمول اين مصوبه قرار نمي گيرند و با مدرك معادل حق شركت در آزمونهاي ورودي (پذيرش هاي) دوره هاي بالاتر را ندارند.(دانلود دفترچه بدون کنکور علمی کاربردی)
  4. آن عده از دارندگان مدرك معادل كارداني (مشمولين بندهاي 1 و 2 )كه در دوره هاي با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي، برنامه هاي درسي دوره را برابر برنامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گذرانده اند، اجازه دارند در آزمونهاي (پذيرشهاي) ورودي مقاطع بالاتر (كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي شود) شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون (پذيرش)، ادامه تحصيل دهند.
  5. آن عده از دارندگان مدرك معادل كارداني (مشمولين بندهاي 1 و 2 )كه در دوره هاي فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وارد شده اند، مشروط بر اينكه برنامه هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را رعايت كرده باشند، اجازه دارند در آزمونهاي (پذيرشهاي) مقاطع بالاتر شركت نمايند. اين عده ازداوطلبان در صورت قبولي درآزمون ورودي (پذيرش) مقطع بالاتر موظفند تا 20 %واحدهاي دوره را به تشخيص دانشگاه يا موسسه آموزش عالي پذيرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند و در صورت قبولي و كسب حداقل ميانگين 00/12 در دروس مذكور، تحصيل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.

لازم به ذكر است مدارك داخلي كليه مراكز و موسسات غيرقابل قبول بوده و مدرك معادل محسوب نمي گردد.

نکات قابل توجه:

توجه 1 :مدارك داخلي مراكز و موسساتي مانند دانشگاه امام حسين (ع)، نيروي انتظامي، دانشگاه پليس، سپاه پاسداران، مالك اشتر، امام علي (ع)، دانشگاه صدا و سيما ووروديهاي بعد از سال 1377 موسسه بانكداري، سازمان مديريت صنعتي و … غير قابل قبول بوده و مدرك معادل محسوب نمي شود.
توجه 2 :دارندگان مدرك معادل كارداني كه مدرك تحصيلي آنان مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نباشد در صورت قبولي در آزمون جامع مدارك معادلسازمان سنجش آموزش كشور نيز ملاك ادامه تحصيل اين دسته از داوطلبان نمي باشد. بديهي است عواقب ناشي از عدم توجه به مفاد آيين نامه فوق بر عهده داوطلبان مي باشد.(دانلود دفترچه بدون کنکور علمی کاربردی)

شرایط ثبت نام طلاب و فصلای علوم دینی

6 -طلاب و فضلاي حوزه علميه كه براساس مدرك صادر شده مديريت حوزه علميه، دوره سطح يك و دو را گذرانده اند، به ترتيب از كليه مزاياي علمي دانش آموختگان دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه برخوردار خواهند بود.(دانلود دفترچه بدون کنکور علمی کاربردی)

شرایط ثبت نام داوطلبان سهمیه آزاد

7- داوطلبان سهميه آزاد ميتوانند برحسب ضوابط بدون درنظر گرفتن عنوان مدرك كارداني خود و براساس علاقمندي به هر يك از رشته هاي تحصيلي در اين پذيرش ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمايند.(دانلود دفترچه بدون کنکور علمی کاربردی)
در ضمن آن دسته از داوطلباني كه بدون توجه به رشته تحصيلي و نوع مدرك كارداني خود ثبت نام مي نمايند لازم است كليه دروس پيشنياز يا جبراني رشته قبولي را با نظر گروه آموزشي مربوط و مطابق با سرفصل برنامه مصوب بگذرانند.
8- دانشجويان مقطع كارداني مي بايست در صورت پذيرفته شدن در زمان ثبت نام، دانش آموخته شده باشند و مدارك دانش آموختگي خود را به مركز آموزش مربوط ارايه نمايند.
9- داشتن ساير شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هر يك از مراكز آموزش تحت نظارت دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي براساس جدول شماره (5 .(
داشتن شرايط مربوط به وظيفه عمومي براي داوطلبان ذكور، طبق بند (3-2 (مندرج در اين بخش از دفترچه.

برای دانلود دفترچه می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید(دانلود دفترچه بدون کنکور علمی کاربردی).

دفترچه راهنماي پذيرش دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفهاي«ناپيوسته» نظام آموزش مهارتي

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام بدون کنکور دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای بدون کنکور علمی کاربردی می توانید با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشید.

راههای ارتباطی با مشاوران مجرب درخت دانش

شماره تماس: 9099072943

کانال تلگرام: http://t.me/derakhte-danesh
اینستاگرام: سامانه مشاوره تحصیلی درخت دانش